دهه فجر 99

از خون سرخ بهمن سرسبز شد بهاران 

اندیشه باورشد، در امتدادباران 

بر صخرههای همت جوشیده خون غیرت 

بانگ سرود و وحدت آید زچشمه ساران 

والفجر بهمن آمد، فصل شکفتن آمد

بر پهندشت باور، خالی است جای یاران

دهه ی فجر انقلاب مبارک

 

 

    

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید