برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه مربیان طرح تابستانه _ رشته مکعب روبیک و معرب _ تیر 1400

برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه مربیان طرح تابستانه _ رشته معرق

 

برگزاری کارگاه های آموزشی ویزه مربیان طرح تابستانه _ رشته مکعب وروبیک

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید