فیلم های آموزشی چهارم

 

فصل اول فارسی چهارم دبستان                             

الگو یابی و عدد نویسی1- پایه چهارم

تدریس عدد نویسی - پایه چهارم

فصل سوم ریاضی-چهارم

درس 6 مطالعات-چهارم

مرور درس 3 علوم-چهارم

درس اول فارس- چهارم

ریاضی- ضرب دورقمی

آموزش قرآن- صفحه 24

 

 

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید