لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

پیش دبستانی

قرائت سوره حمد                                                                                                                 شعر درخت

شعر امام رضا(ع)                                                                                                           کاردستی (تا) زدن

حفظ شعر حلزون                                                                                                             کتاب شکوفه ها جلد 1صفحه 28

فعالیت های متفکران کوچک-1                                                                                       کتاب شکوفه ها جلد2 صفحه27

فعالیت های متفکران کوچک-2                                                                                       شعر آی قصه قصه قصه 

فعالیت دختران خلاق-1                                                                                                        آموزش مخالفها6

فعالیت دختران خلاق-2                                                                                                      معرفی نشانه. گ

آشنایی با حشرات                                                                                                             آموزش وسایل نقلیه

آموزش اقامه نماز                                                                                                             آشنایی با مفهوم گره زدن                                                                                                                                                                  

آموزش هندسی                                                                                                                کتاب شکوفه هاجلد1 صفحه30

قرائت سوره توحید                                                                                                            آموزش کتاب دنیای زیبای من صفحه26

آموزش مخالفها                                                                                                                   کتاب دنیای زیبای من صفحه 28

آموزش آیت الکرسی                                                                                                          آموزش چهارشنبه سوری

آموزش مخالفها2                                                                                                                آموزش فصلهای سال

آداب شب یلدا                                                                                                                   آموزش مخالفها6

قصه حسادت                                                                                                                      آموزش مخالفها7

مشاغل خیاط                                                                                                                      دفتر شطرنجی

داستان میکروب                                                                                                                         کتاب دنیای زیبای من صفحه27

داستان موجودات درون خاک                                                                                           شعر امام زمان عجل الله تعالی الشریف

آشنایی با حرکت حیوانات                                                                                                 آموزش مخالفها8

داستان سلام کردن                                                                                                         معرفی نشانه ظ

معرفی نشانه.د.                                                                                                                     کتاب دنیای زیبای من صفحه 20

آموزش مخالفها 3                                                                                                               آداب غذا خوردن                                                                           

شعر اتل متل توتوله                                                                                                               چرا روزه میگیریم                                                                   

شعر حضرت فاطمه زهرا(س)                                                                                                   آموزش سوره تین

شعر پرچم                                                                                                                              کاربرگ صداها

کتاب کلام نور صفحه 19                                                                                                         کتاب شکوفه ها جلد2 صفحه30

معرفی نشانه .ت                                                                                                                    آموزش کتاب کلام نور صفحه 33

آموزش مخالفها4                                                                                                                  آموزش نقطه چین ها

آموزش مخالفها5

آموزش گیاه شناسی

کتاب شکوفه ها صفحه 16 جلد2

نظافت ورعایت کردن

تبدیل کرم ابریشم به پروانه

کتاب شکوفه ها صفحه 18 جلد 2

محل زندگی حیوانات

کتاب شکوفه ها صفحه 15جلد2

آموزش شمارش چوب خط

معرفی نشانه گ

قصه ی اعصاب فیل

شکوفه های پیش دبستانی جلد2 صفحه 25

شکوفه های پیش دبستانی جلد1 صفحه27

سوره فیل

کتاب کلام نور صفحه 29

 

 


آرشیو
لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

بسته ی عیدانه پیش دبستانی

بسته ی عیدانه پیش دبستانی مدرسه امام زین العابدین علیه السلام هشتبندی

 

 

 


آرشیو
لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

جشن پایان دوره پیش دبستانی

جشن پایان دوره پیش دبستانی. دبستان امام زین العابدین علیه السلام

 

 


آرشیو